bet365 live Vào trang web chính thức

bet365 live TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : [email protected]
 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

Công đoàn cơ sở bet365 live TP. Hồ Chí Minh là Công Đoàn trực thuộc Công đoàn Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn cơ sở bet365 live TP. Hồ Chí Minh đã ngày càng vững mạnh và phát triển về mọi mặt. Có thể nói, trong những thành quả mà bet365 live TP. Hồ Chí Minh có được ngày hôm nay, có một phần đóng góp không nhỏ của các đoàn viên Công đoàn nhà trường.

Ban Chấp Hành CĐCS bet365 live Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm:

  1. Đồng chí Đỗ Văn Dũng - Chủ tịch
  2. Đồng chí Nguyễn Văn Bừng - Phó Chủ tịch
  3. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Nga - UV. Ban chấp hành
  4. Đồng chí Trần Thị Hải - UV. Ban chấp hành
  5. Đồng chí Nguyễn Hoàng Xuân Hương - UV. Ban chấp hành
  6. Đồng chí Bùi Hải Châu - UV. Ban chấp hành
  7. Đồng chí Nguyễn Hoàng Yến - UV. Ban chấp hành

* Ủy ban kiểm tra, chức danh Chủ nhiệm UBKT CĐCS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

  1. Đồng chí Nguyễn Hoàng Yến - Chủ nhiệm UBKT CĐCS
  2. Đồng chí Lâm Chí Trung - Ủy viên UBKT CĐCS
  3. Đồng chí Nguyễn Thị Nếp - Ủy viên UBKT CĐCS