bet365 live Vào trang web chính thức

bet365 live TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : [email protected]
 

LỜI GIỚI THIỆU

Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi của bet365 live Thành phố Hồ Chí Minh

 

Sứ mạng

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có sứ mệnh đào tạo những chuyên gia về mỹ thuật như: họa sĩ, điêu khắc, thiết kế, sư phạm mỹ thuật, lý luận và phê bình mỹ thuật có tri thức, phẩm chất đạo đức và có khả năng sáng tác, thiết kế, nghiên cứu, giảng dạy đáp ứng mọi hoạt động mỹ thuật theo yêu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín về mỹ thuật hàn lâm, mỹ thuật ứng dụng ở khu vực phía Nam và trong cả nước. Phấn đấu đến năm 2030, công tác đào tạo của Nhà trường sẽ ngang tầm khu vực Đông Nam Á và có chỗ đứng uy tín trong khu vực và thế giới trong lĩnh vực mỹ thuật.

 

Giá trị cốt lõi
BẢN SẮC - SÁNG TẠO - HỘI NHẬP

 

bet365 live Thành phố Hồ Chí Minh luôn hướng đến việc bảo tồn giá trị bản sắc văn hoá của dân tộc; phát huy tính sáng tạo, niềm đam mê của người nghệ sĩ; hướng tới hội nhập sâu rộng với nền mỹ thuật khu vực và thế giới.

 

Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục của bet365 live Thành phố Hồ Chí Minh được xác định trong giai đoạn 2021-2026 và tầm nhìn đến năm 2030 là:

ĐAM MÊ - CHUYÊN NGHIỆP - KHAI PHÓNG

ĐAM MÊ: bet365 live Thành phố Hồ Chí Minh luôn định hướng đến việc gieo mầm và nuôi dưỡng nềm đam mê sáng tạo trong học tập và sáng tác.

CHUYÊN NGHIỆP: bet365 live Thành phố Hồ Chí Minh định hướng xây dựng một môi trường đào tạo chuyên nghiệp, kiến tạo và khoa học nhằm thúc đẩy người học phát triển nội lực, tư duy tích cực, phát triển kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của xã hội.

KHAI PHÓNG: bet365 live Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng cho người học một nền tảng kiến thức rộng, phát huy tối đa tiềm năng và tư duy mở trong sáng tạo, vận dụng kỹ năng chuyên ngành đa dạng kết hợp với các kỹ năng mềm vào trong nhiều lĩnh vực công việc khác nhau liên quan đến Mỹ thuật.

Tóm tắt các thành tích nổi bật của trường theo các giai đoạn phát triển

  • Năm 1993, được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III.
  •  Năm 2002, được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng II.
  •  Năm 2003, được tặng cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ.
  •  5 năm (từ 2004 đến 2008) được tặng cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa thông tin trước đây và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  •  Năm 2008, được Hội đồng Nhà nước Cuba tặng thưởng “Huân chương đoàn kết” của nước Cộng hòa Cuba.
  •  Năm 2008, được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng III.
  •  Năm 2013, 2016, 2018 được tặng cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.