bet365 live Vào trang web chính thức

bet365 live TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : [email protected]
 

KHOA

bet365 live TP. HỒ CHÍ MINH CÓ 3 KHOA VÀ 7 NGÀNH

3 KHOA

KHOA MỸ THUẬT TẠO HÌNH

1. Giới thiệu Khoa

Đào tạo các ngành Hội hoạ với các chất liệu chủ yếu như: Sơn dầu, Sơn, mài và Lụa,
Đồ hoạ với hai chuyên ngành là Đồ hoạ Tranh in (Printmaking), và Truyện tranh (Animation, Comic) và Điêu khắc.....

2. Lãnh đạo Khoa:
     Ths. Lâm Chí Trung - Trưởng Khoa

       Các ngành thuộc Khoa:

 • Ngành Hội Họa
 • Ngành Đồ Họa
 • Ngành Điêu Khắc

3. NGÀNH HỘI HOẠ
      Ths. Lâm Chí Trung - Trưởng Khoa, phụ trách ngành Hội hoạ

   3.1 Ban giảng viên:

 1. Ths. Lâm Chí Trung
 2. Ths. Nguyễn Quang Cảnh
 3. Ths. Nguyễn Quang Vinh
 4. Ths. Đặng Minh Thế
 5. Ths. Nguyễn Dũng An Hòa
 6. Ths. Mai Anh Dũng
 7. Ths. Nguyễn Thị Nếp
 8. Ths. Mạc Hoàng Thượng
 9. Ths. Nguyễn Thị Hoàng Minh
 10. Ths. Lê Thị Quế Châu
 11. Ths. Nguyễn Ngọc Mai

 3.2 Văn phòng ngành:
 Địa chỉ: Lầu 3A - Nhà học thực hành - Trường ĐH Mỹ Thuật Tp.HCM - Số 5 Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Bình Thạnh Tp.HCM
 Điện thoại: 028.3842 3873 - 028.3842 2965 

-----

4. NGÀNH ĐỒ HOẠ
      Ths. Lê Phi Hùng - Phụ trách ngành Đồ họa

 4.1 Ban giảng viên:

 1. Ths. Lê Phi Hùng
 2. Ths. Trần Thanh Trúc
 3. Ths. Đặng Minh Thành
 4. Ths. Nguyễn Ngọc Vinh
 5. Ths. Nguyễn Quyết Định

4.2 Văn phòng ngành:
Địa chỉ: Lầu 5A - Nhà học thực hành - Trường ĐH Mỹ Thuật Tp.HCM - Số 5 Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Bình Thạnh Tp.HCM
Điện thoại: 0918 326 044

-----

5. NGÀNH ĐIÊU KHẮC
     Ths. Trần Tuấn Nghĩa - Phụ trách ngành Điêu khắc

5.1 Ban giảng viên:

 1. Ths. Trần Tuấn Nghĩa
 2. Ths. Nguyễn Hồng Dương
 3. Ths. Nguyễn Đoàn Duy
 4. Ths. Phạm Đình Tiến

5.2 Văn phòng ngành:
Địa chỉ: Tầng trệt - Nhà học thực hành - Trường ĐH Mỹ Thuật Tp.HCM - Số 5 Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Bình Thạnh Tp.HCM
Điện thoại: 028.3805 5081  

-----

KHOA MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

1. Giới thiệu Khoa

Đào tạo Thiết kế đồ hoạ (Graphic Design) và chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật truyền thông đa phương tiện (Multimedia Art Design)
Sinh viên tốt nghiệp Thiết kế đồ hoạ (Graphic Design) có khả năng thiết kế, sáng tác những tác phẩm đồ hoạ hai chiều (Graphic Design) và thiết kế quảng cáo (Advertising Design) như: Thiết kế Logo, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu (Corporate Identity), thiết kế bao bì (Packaging Design), thiết kế sách, báo, tạp chí, Poster, Catalogue, Brochure, Lịch, Web, thiết kế hệ thống nhận diện sản phẩm (Brand Identity) hoặc có thể giảng dạy thiết kế đồ hoạ.
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật truyền thông đa phương tiện (Multimedia Art Design) có thể thực hiện các dự án thiết kế độc lập hoặc làm việc nhóm quản lý và triển khai các dự án mỹ thuật truyền thông như sản xuất phim ngắn, phim quảng cáo, web, video art, .... thực hiện tốt các công việc thiết kế, nghiên cứu, triển khai và quản lý các dự án chuyên ngành mỹ thuật truyền thông đa phương tiện tại các công ty.

2. Lãnh đạo Khoa:
     PGS.TS Cung Dương Hằng - Trưởng Khoa
     Ths. Trần Quốc Tuấn - Phó trưởng Khoa

3. Ban giảng viên:

 1. PGS.TS Cung Dương Hằng
 2. Ths. Trần Quốc Tuấn
 3. Ths. Lê Hoàng Nam
 4. Ths. Bùi Hải Châu
 5. Ths. Đỗ Trần Ngọc Anh
 6. Ths. Đỗ Thị Khang Thành
 7. Ths. Phan An
 8. Ths. Lâm Yến Như
 9. Ths. Vũ Thủy Vân
 10. Ths. Nguyễn Thị Thu Trang
 11. Ths. Lê Bật Thăng
 12. Ths. Phạm Thụy Ngọc Hà
 13. Ths. Phan Hoàng
 14. Ths. Mai Xuân Hưng
 15. Ths. Lê Phương Thảo

4. Văn phòng Khoa:
Địa chỉ: Lầu 4A - Nhà học thực hành - Trường ĐH Mỹ Thuật Tp.HCM - Số 5 Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Bình Thạnh Tp.HCM
Điện thoại: 0903 339 969 - 0983 116 766 

KHOA LÝ LUẬN & SƯ PHẠM MỸ THUẬT

1. Chức năng:

 • Tổ chức đào tạo các ngành học.
 • Nghiên cứu, cải tiến Chương trình đào tạo.
 • Quản lý viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ:

 • Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;
 • Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
 • Phân công giờ dạy cho giảng viên thuộc Khoa và tham mưu Ban giám hiệu mời giảng viên thỉnh giảng.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
 • Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
 • Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
 • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
 • Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Nhà trường

3. Bộ môn:

3.1. Bộ môn là đơn vị chuyên môn trực thuộc khoa do Hiệu trưởng quyết định  thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách và quyết định cụ thể về tổ chức và hoạt động của bộ môn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. Bộ môn Lý luận chính trị và Bộ môn ngoại ngữ trực thuộc khoa Lý luận và Sư phạm mỹ thuật.

3.2. Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây:

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học, chuyên ngành trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa đào tạo;

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến môn học, chuyên ngành đào tạo được Hiệu trưởng nhà trường giao;

c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu Trưởng khoa;

g) Trưởng bộ môn do Trưởng khoa đề xuất và Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm; Nhiệm kỳ của Trưởng bộ môn là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại.

4. Lãnh đạo Khoa:
     Ts. Đoàn Minh Ngọc - Phó trưởng khoa phụ trách

 • TS. Đoàn Minh Ngọc (Phụ trách chung và phụ trách ngành Sư phạm mỹ thuật)
 • ThS. Nguyễn Văn Bừng (Phó trưởng khoa phụ trách Khối kiến thức đại cương, Trưởng bộ môn Lý luận chính trị)

 • ThS. Đỗ Trần Ngọc Anh (Phó trưởng khoa phụ trách ngành Lý luận và phê bình mỹ thuật)

5. Ban giảng viên:

 1. TS. Đoàn Minh Ngọc - Giảng Viên
 2. Ths Nguyễn Văn Bừng - Giảng Viên
 3. Ths Đỗ Trần Ngọc Anh - Giảng Viên
 4. Ths Trần Thị Hải (Trưởng bộ môn Ngoại ngữ)
 5. Ts. Nguyễn Minh Quang - Giảng viên
 6. Ths. Lê Thị Ngọc Mai - Giảng viên
 7. Ths. Nguyễn Thị Mỹ Linh - Giảng viên
 8. Ths. Nguyễn Văn Thấy - Giảng viên
 9. Ths. Lê Bá Thanh - Giảng viên
 10. Ths. Hà Việt Hùng - Giảng viên
 11. TS. Huỳnh Thanh Trang - Giảng viên

4. Văn phòng Khoa:
Địa chỉ: Lầu 7A - Nhà học thực hành - Trường ĐH Mỹ Thuật Tp.HCM - Số 5 Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Bình Thạnh Tp.HCM
Điện thoại: 0968 558 679 

 

 

7 NGÀNH

 1. NGÀNH HỘI HỌA
 2. NGÀNH ĐỒ HỌA
 3. NGÀNH ĐIÊU KHẮC
 4. NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
 5. NGÀNH SƯ PHẠM MỸ THUẬT
 6. NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
 7. NGÀNH LÝ LUẬN, LỊCH SỬ & PHÊ BÌNH MỸ THUẬT

NHIỆM VỤ CÁC KHOA:

 1. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;
 2. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
 3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
 4. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
 5. Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
 6. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
 7. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
 8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
 9. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường.

LÃNH ĐẠO KHOA

Lãnh đạo khoa là Trưởng, Phó khoa.

 • Giúp việc Trưởng khoa có các Phó trưởng khoa.
 • Nhiệm kỳ của Trưởng khoa 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại, nhưng không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.
 • Nhiệm kỳ của Phó trưởng khoa theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa và có thể được bổ nhiệm lại.