bet365 live Vào trang web chính thức

bet365 live TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : [email protected]
 

HỘI SINH VIÊN

Hội Sinh viên bet365 live Tp. Hồ Chí Minh được thành lập năm 2004, là cơ sở Hội thuộc Hội Sinh viên Tp. Hồ Chí Minh. Hiện nay, Hội Sinh viên trường có 6 Liên chi hội với 528 hội viên.

1. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, hoàn thành nhiệm vụ của sinh viên, góp phần xây dựng
  Nhà trường vững mạnh.
 • Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho
  hội viên, sinh viên.
 • Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên, tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên.
 • Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.
 • Phối hợp với Đoàn trường, Phòng ban chức năng giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác Hội và phong trào sinh viên bet365 live Tp. Hồ Chí Minh.

2. Danh sách Ban Chấp hành hiện nay:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Đậu Thị Hải Yến

Chủ tịch

2

Đ/c Phạm Thị Tuyết Mỹ

Phó Chủ tịch

3

Đ/c Tô Hương Giang

Ủy viên Ban Thư ký

4

Đ/c Danh Thị Thu Hường

Ủy viên Ban Chấp hành

5

Đ/c Đào Nguyễn Tuấn Anh

Ủy viên Ban Chấp hành

6

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Như

Ủy viên Ban Chấp hành

7

Đ/c Trần Thị Hoa Hạ

Ủy viên Ban Chấp hành

8

Đ/c Nguyễn Minh Phát

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Đ/c Bùi Thu Hà

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Đ/c Hồ Bảo Châu

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Đ/c Lương Hồ Quý Tuyền

Ủy viên Ban Chấp hành

12 Đ/c Vũ Tiến An Ủy viên Ban Chấp hành
13 Đ/c Trần Thị Kim Chi Ủy viên Ban Chấp hành

3. Nội dung chương trình hoạt động:

3.1. Phong trào ”Sinh viên 5 tốt”:

 • Triển khai toàn diện cuộc vận động ”Sinh viên 5 tốt”  với các tiêu chí cụ thể về đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tối, kỹ năng tốt, hội nhập tốt nhằm tạo điều kiện, môi trường, động lực cho sinh viên học tập, rèn luyện, trau dồi lý tưởng, trang bị hành trang cho quá trình lập thân, lập nghiệp sau khi ra trường.

3.2. Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống:

 • Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên tổ chức Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm, đầu khóa,  tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội; giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo, luật an ninh mạng, chuyên đề kỹ năng mềm cho sinh viên.
 • Triển khai việc thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, lối sống của hội viên, sinh viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có định hướng thẩm mỹ, chuẩn mực văn hóa trong giai đoạn hiện nay.
 • Vận động 100% cán bộ Hội sinh viên luôn gương mẫu, thực hiện nghiêm túc nội quy học đường, tạo dựng hình ảnh Hội Sinh viên luôn là người bạn đồng hành thân thiết với sinh viên.

3.3. Công tác tình nguyện vì cộng đồng:

 • Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường niên gắn với bảo vệ, giữ gìn cảnh quan nhà trường, ký túc xá, khu vực dân cư quanh trường và chỗ trọ; các hoạt động vì an sinh xã hội, kết nối cộng đồng....

4. Thành tích đạt được:

Hội Sinh viên trường được Hội Sinh viên Tp. Hồ Chí Minh xếp loại khá trong Công tác Hội và Phong trào Sinh viên năm học 2016 - 2017, 2017-2018, 2018-2019.